NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI

NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI
srijeda, 19. listopada 2011.


Reći će (Allah): 'I njemu sam oprostio!

Pa zar nije rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji istinu govori:  "Allah ima meleke koji kruže putevima tražeći one koji čine zikr. Kada nađu ljude koji spominju Allaha, poviču:' Dođite onome što ste tražili', pa ih obaviju svojim krilima sve do nebesa. Njihov Gospodar upita ih tada: 'Šta govore Moji robovi?' Oni odgovoriše:'Slave Te, veličaju, zahvaljuju Ti i hvale Te.' Allah će tada upitati: 'Da li su Me vidjeli?' Odovorit će: 'Da su Te vidjeli, još više bi Ti činili ibadet, veličali Te i slavili.' Upitat će: 'Šta traže od mene?' Odgovorit će: 'Traže Ti Džennet.' Upitat će: 'Jesu li ga vidjeli?' Odgovorit će: 'Ne, tako nam Allaha, nisu ga vidjeli.' Upitat će: 'A šta da su ga vidjeli?' Reći će: 'Da su ga vidjeli, još bi više za njim žudjeli i još bi ga više tražili i željeli.' Upitat će: 'Od čega zaštitu traže?' Reći će: 'Od vatre.' Upitat će: 'Jesu li je vidjeli?' Odgovorit će: 'Ne, tako nam Allaha, nisu je vidjeli.' Upitat će: 'A šta da su je vidjeli?' Reći će: 'Da su je vijdeli, još bi više od nje bježali i još bi je se više bojali.' Reći će: 'Uzimam vas za svjedoke da sam im oprostio.'
Neko od meleka će tada reći: 'Među njima ima neki čovjek koji nije od njih, nego je došao tu zbog neke potrebe.' Reći će: 'Oni su narod s kojim niko ko sjedne ne može biti upropašten.'"
U Muslimovom rivajetu stoji: "...medu njima je jedan griješnik, naišao je i sjeo uz njih? ' Reći će (Allah): 'I njemu sam oprostio! Oni su narod s kojim niko ko sjedne ne može biti upropašten."
(Buhari)

Nema komentara:

Objavi komentar