NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI

NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI
utorak, 25. listopada 2011.

____"ALLahu Ekber!"______ !________ℂ⋆______! ╚►Reci: "On je Allah - Jedan! ╚►Allah je Utocište svakom! ╚►Nije rodio i rođen nije! ╚►i niko Mu ...

Kako klanjati namaz prvi rekat

Kako klanjati namaz prvi rekat

 Pocetak namaskog vremena oglasava mujezin ucenjem ezana.
EZAN GLASI:ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER !
ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH,
ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH !
ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH,
ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH !
HAJJE ALES-SALAH,
HAJJE ALES-SALAH !
HAJJE ALEL-FELAH,
HAJJE ALEL-FELAH !
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER !
LA ILAHE ILLELLAH !
Prevod:Allah je najveci, Allah je najveci,
Allah je najveci,Allah je najveci !
Svjedocim da nema drugog Boga osim Allaha,
Svjedocim da nema drugog Boga osim Allaha !
Svjedocim da je Muhammed Boziji poslanik,
Svjedocim da je Muhammed Boziji poslanik !
Dodji na namaz,
Dodji na namaz !
Dodji na spas,
Dodji na spas !
Allah je najveci,
Allah je najveci !
Nema drugog Boga osim Allaha!
Kod Sabahskog ezana se poslije rjeci HAJJE ALEL FELAH dodaju rijeci                                                     
ESSALATU HAJRUM MINEN NEVM
ESSALATU HAJRUM MINEN NEVM
prevod:Namaz je bolji od spavanje!
Namaz je bolji od 
spavanje    
                                                                                                                         
Ezan uce samo muskarci. Ezan se uci na munari a moze i na nekom drugom mjestu. On se uci usporeno  i glasno.  Poslije ucenja ezana okrenemo  se prema kibli.  Ako neznamo gdje je smjer Mekke, a nemamo koga upitati onda se treba okrenuti onamo gdje mislimo da je Kibla.                                                                                                  
Zabranjeno je klanjati prema slici na kojoj su zivotinja ili covjek naslikani.                                                           
Prije nego sto stupimo u namaz treba srcem odluciti (zanijetiti) koji cemo namaz klanjati. Tu odluku u srcu donesenu nijet zovemoPrilikom nijeta treba sabrati misli i s postovanjem stupiti u namaz.                                                   
Prije nego sto zanijetimo FARZ namaz samo muskarci su duzni prouciti ikamet.
IKAMET glasi: ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER !
ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH,
ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH !
ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH,
ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH !
HAJJE ALES-SALAH,
HAJJE ALES-SALAH !
HAJJE ALEL-FELAH,
HAJJE ALEL-FELAH !
KAD KAMETIS-SALAH, KAD KAMETIS-SALAH
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER !
LA ILAHE ILLELLAH !
Ikamet se uci ubrzano i u sebi.
SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA
Namaz ima sest sastvanih dijelo a to su:                                                                                                                 
1. Pocetni tekbir
2. Stajanje (kijam)
3. Ucenje Qur'ana (kiraet)
4. Pregibanje (ruku)
5. Spustanje lica na zamlju (sedzda)
6. Sjedenje na svrsetku namaza
Sastavni dijelovi namaza zovu se ruknovi. Stajanje, ucenje, pregibanje spustanje lica na zemlju cine jedan rekat. Namaz ima vise rekata. Ovdje cemo u najkracim crtama pokazali izvodjenje sabah namaza koji ima najmanje rekata
Bismillahi - rahmanir- rahim                                                                                                                           
Vrijeme sabahskog namaza nastupa od prve zore i traje do pred izlazak sunca. Sabah namaz ima cetiri rekata - dva suneta i dva farza. 
Prvo se klanja sunnet pa farz. Farz je strogo od Allaha naredeni namaz dok je sunnet ono sto nam je
 Muhamed (a.s) preporucio da radimo. Ko neklanja sunet gubi sefaat odnosno zauzimanje Muhameda (a.s) za nas na sudnjem danu. Ko god radi ono sto je Muhamed (a.s) radio nikada nece skrenuti sa pravoga puta.
Sabahski Sunnet
IDEMO NA PRVI REKAT:
Nakon sto smo uzeli abdest, stanemo na cisto mjesto, okrenemo se prema Kibli, proucimo Bismillu i dizuci ruke (ispruzenih prstiju) muskarci spram usiju dodirujuci palcima mehki dio uha, a zene spram ramena (kao na slikama) zanijetimo u sebi dva rekata sunneta, rijecima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL-FEDZRI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!                                                                                                                         
Prevod: Odlucih da klanjam, u ime Boga, sunnet sabahskog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli - Allahu Ekber.


Read more: http://amraakjifi.webnode.com/products/kakao-klanjati-namaz-prvi-rekat/
Create your own website for free: http://www.webnode.com


namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli - Allahu Ekber.
Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve (muskarci na pojasu, zene na prsima kao na slikama) i skruseno stojeci(kijam) pred Allahom (dz.s.) gledajuci u mjesto gdje cemo uciniti sedzdu, u sebi ucimo (kiraet) sledece(Ko zbog bolesti ili starosti nemoze stajati, klanjat ce sjedeci).
SUBHANKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBAREKESMUKE, VE TEALA DZEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE.                                                                                                                                        
 Prevod: Neka si slavan. Boze! Neka Ti je svaka hvala! Blagoslovljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja Velicina ! Osim Tebe, drugog Boga nema!
Zatim se prouci Fatiha:EUZU BILLAHI MINESShEJTANIR RADZIM
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
ELLHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN.
ERRAHMANIR RAHIM.
MALIKI JEVMID DIN.
IJJAKE NA BUDU VE IJJAKE NESTE IN.
IHDINESSIRATAL MUSTEKIM.
SIRATALLEZINE EN AMTE ALEJHIM
GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALLIN.
AMIN !
Prevod:Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju,
Milostivom,
Vladaru Sudnjeg dana.
Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!
Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati,
a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali.
(Amin!)
A poslije Fatihe jedno sure :
(Kao sledece naprimjer)      
                                                                                                                              
  Bismillahi - rahmanir- rahim
LI ILAFI KUREJShIN, ILAFIHIM RIHLETESShITAI VES SAJF, FEL JA BUDU RABBE HAZEL BEJT,
ELLEZI AT MEHUM MIN DZUIN VE AMENEHUM, MIN HAVF.
Prevod:U ime Allaha, sveopceg Dobrocinitelja Milostivog Za ujedinjenje Kurajsa i njihove sigurnosti puta zimi i ljeti,
neka obozavaju Gospodara ove kuce (Kjabe), koji ih je nahranio nakon gladi i dao im sigurnost poslije straha
.
Kiraet znaci ucenje Qur'ana prilikom stajanja u namazu (tj. ucenje Fatihe i sure).
Kad se ovo prouci na kijamu, onda izgovarajuci ALLAHU EKBERpregibamo se preko polovine tijela cineci ruku. Na ruku izgovaramo tri puta : SUBHANE RABBIJEL-AZIM !                                                                   
Prevod; Klanjam se pred tvojim savrsenstvom, moj veliki Gospodaru.                                                             
Dizuci se sa ruku`a, izgovaramo: SEMIALLAHU LIMEN HAMIDEH!                                                           
Prevod: Cuje Allah onoga ko Mu zahvaljuje                                                                                                        
Zatim malo zastanemo i reknemo: RABBENA LEKEL-HAMD!                                                                               
Prevod: Gospodaru, tebi hvala!
Pa se izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na tlo. Kad cinimo ruku gledamo u noge.
Kad smo, stojeci, izgovorili: "Rabbena lekelhamd", spustamo se na tle i cinimo sedzdu govoreci ALLAHU EKBER. Prvo spustimo koljena, a zatim i dlanove ispruzenih prstiju, pa izmedu njih stavimo nos i celo. Muskarci rasire vise ruke a zene manje, i muskarci nespustaju laktove na tlo dok zene spustaju laktove na tlo. Na sedzdi nozni prsti moraju biti na tlu i povijeni naprijed prema kibli.                                                                                                   
Na sedzdi se tri puta uci: SUBHANE RABBIJEL-EALA !                                                                                  
Prevod: Klanjam se pred Tvojim savrsenstvom, moj Uzviseni Gospodaru!                                                             
To je prva sedzda. Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBERpodigne s prve sedzde i uspravi se, sjedne, te se jedan trenutak odahne; a onda opet izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi,(tri puta) SUBHANE RABBIJEL-EALA
Sa ovim smo zavrsili jedan rekat.
 

Nema komentara:

Objavi komentar