NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI

NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI
utorak, 25. listopada 2011.


"Nakon što Allah stvori zemlju, ona poče da se pokreće, te On stvori brda, koja postavi na nju i ona se smiri. 

Meleki se začudiše i zadiviše silini brda, pa rekoše:
 'Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima išta silnije i moćnije od brda?' 
'Ima željezo.' 

'Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od željeza?' 
'Ima vatra.'

'Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od vatre?'
'Da, ima voda.'

 'Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od vode?'
 'Da, ima vjetar.'

'Gospodaru, ima li štogod od Tvojih stvorenja što je jače i silnije od vjetra?'
 'Da, ima čovjek: udijeli svojom desnicom krijući od ljevice.’’
(hadis)

Nema komentara:

Objavi komentar