NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI

NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI
nedjelja, 2. listopada 2011.


DOK KLANJATE, PROBAJTE ZAMISLITI KAKAKV JE TO PRIZORPoslanik je savjetovao: kada klanjate, zamislite da su svi poslanici na vašoj desnoj strani, svi meleci na lijevoj, Džennet ispred vas, Džehennem ispod vas, melek smrti iza leđa, a da vas Allah subhanehu ve te’ala gleda.

Zamislite 124,000 poslanika poredanih sa vaše desne strane dok klanjate. Kako da budete dekoncentrisani? 

Zamislite svetost jednog meleka. Svako ljudsko biće ima dva meleka sa sobom koji bilježe njegova djela. Svaki oblak se pokreće jer 
Allah subhanehu ve te’ala naređuje jednom meleku da to učini. (Al-Infitar, 10-14:   وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ  “A nad vama bdiju čuvari,  كِرَامًا كَاتِبِينَ   kod Nas cijenjeni pisari,  يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ   koji znaju ono što radite.  إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ  Čestiti će sigurno u Džennet. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ   A griješnici sigurno u Džehennem”.
 
Zamislite svjetlost od kojeg je svaki melek stvoren, pa sve meleke kako stoje poredani sa vaše lijeve strane, slušajući vas dok klanjate. Kako onda možete biti dekoncentrisani? 

Zamislite Džehennem! U jednom hadisu,Allah 
subhanehu ve te’ala kaže da je Džehennem stvoren od sedam stepena sa vatrom koja gori u njima! A na svakom stepenu su doline vatre, gradovi vatre, kuće vatre, sobe vatre, okeani crnog otrova sa hiljadama škorpija, a svaki od njih ima sedamdeset hiljada repova vatre. U stvarnosti, vatra Džehennema je vrelija od vatre na ovom svijetu, a Džehennem je mnogo gori od ovog opisa.

Zamislite Džennet! U jednom hadisu, Allahsubnanehu ve te’ala kaže da Džennet ima sedam kapija sa hiljadama bašti, hiljadama bisernih gradova, hiljadama dvoraca od rubina, hiljadama zlatnih soba, hiljadama stolova i posuda od dragocjenog kamenja, hiljadama vrsta hrane, hiljadama kruna crvenog zlata, oko kojih će biti hiljade rijeka od čiste vode i meda. Na vrhu svakog dvorca, biće hiljade darova od Milostivog, darovi koje nije vidjelo nijedno oko, nije čulo nijednog uho, i koje su iznad naše mašte.

Kaže se, da uprkos ovim užicima, ako bi stanovnici Dženneta vidjeli kažnjavanje nekoga koji je griješio samo sahat vremena na zemlji, oni bi vrisnuli od straha. Uprkos svim kaznama stanovnicima Džehennema, ako bi oni vidjeli nagradu onoga koji je samo jedan sahat vremena činio dobro na zemlji, oni bi zaboravili da su u Džehennemu! 

Sada zamislite ovaj Džehennem ispod vas i otvorena vrata Dženneta ispred vas dok klanjate. Kako onda da budete dekoncentrisani? 

Zamislite meleka smrti iza leđa vaših, meleka koji izgleda kao prelijepo stvorenje na samrti onog kojeg Allah voli, a kao oštro stvorenje koje vadi dušu onoga koga Allah 
ne voli. Zamislite ovog meleka kako vam stoji iza leđa dok klanjate. Kako onda da budete dekoncentrisani ako niste sigurni da ovo može biti vaš posljednji namaz?!

I na kraju, zamislite Stvoritelja svega onoga što je spomenuto do sad, Onoga koji je stvorio beskrajan svemir od čega je ova zemlja samo sićušni dio, a mi kao stvorenja još sićušniji od toga. Kako da budete dekoncentrisani kada vasAllah gleda dok se molite Njemu? 

Zamislite! 

Nema komentara:

Objavi komentar