NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI

NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI
subota, 1. listopada 2011.

Innelleziine edžremuu kaanuu minelleziine aamenuu jadhakuun. Ve izaa merruu bihim jete gaamezuun.ve izen kalebuuu ilaaa ehlihimun kalebuu feki hiin.ve izaa reev hum kaaluu inne haaa ulaaai le daaalluun. Va maaa ursilu alejhim haafiziin. Fel jevmelleziine aamenuu minel kuffaari jadhakuun. Alel eraaaiki jenzuruun. Hel suvvibel kuffaaru maa kaanuu jef'aluun.

"Zaista su griješnici ismijavali one koji vjeruju i kada su pored njih prolazili, jedni drugima su namigivali." /30/ "...a kad su se porodicama svojim vraćali, vraćali su se šale zbijajući. “/31/ " A kad bi ih vidjeli, rekli bi: 'Ovi su, doista, zalutali'", /32/ "a oni nisu poslani da ih čuvaju." /33/ "Danas će oni koji su vjerovali nevjernicima se podsmijavati", /34/ "sa divana će gledati" /35/ "da li su nevjernici nagrađeni za ono što su radili!?" /36/ El - Mutaffifin Oni koji pri mjerenju zakidaju


Ismijavanje od pamtivijeka

Uzvišeni saopćava i svjedoći o kontunuiranim pritiscima i verbalnim napadima na vjernike kroz povijesni čas: "...kada su pored njih prolazili, jedni drugima su namigivali", tj. kad se vraćaju kući, vraćaju se radosni i nasmijani, tj. obavljena posla, pa umjesto da zahvaljuju na Allahovim blagodatima, oni se zabavljaju ponižavanjem muslimana.

Možda se sjećate  vremena 'ateizma' u kome je priča o vjeri bila tabu tema. O vjernicima se najčešće pričalo sa podsmijehom, a novinski stupci tadašnjih 'novina' su bili puni naručenih afera u cilju diskreditiranja vjerskih radnika i zajednica.  U tom tamnom vaktu su vjernike i njihove predvodnike najčešće nazivali lopovima a poznata krilatica je bila,  'hodže i popovi najveći lopovi'. Jedina vjerska škola za muslimane je bila medresa u Sarajevu. Od završetka medrese smo bili na neki način žigosani. Naša misija je bila raditi u džematima, čuvati vjeru i poučavati vjernike. Nije to bio nimalo lahak zadatak.  Na jednoj strani smo bili onemogućavani i praćeni od tadašnje vlasti a na drugoj strani smo imali ljude iz svoje zajednice koji su na svaki način radili da nas uspore i da nam naškode u napretku.

Znači, kao vjernik sam se nadao i da ću biti onemogućavan od dušmana, od ideoloških protivnika ali je čovjeka najviše boljelo kada je napadan iz vlastitih redova, od tzv. 'vjernika', od ljudi koji su za imamom vežući ruke izgovarali 'iktedejtu bi hazel imami'. U druženju i sijelima je bio običaj da se nađu osobe koji će podrugljivo zapitkivati o poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., ili kazivati izmišljene hadise, u cilju omalovažavanja ili ismijavanja vjernika.  Često je bilo takvih koji su vraćajući se sa džume zbijali šale na račun vjernika kao što to Uzvišeni spominje u Kur'ani kerimu:

"...a kad su se porodicama svojim vraćali, vraćali su se šale zbijajući", tj. prezirući ih.
"A kad bi ih vidjeli, rekli bi: 'Ovi su, doista zalutali'", tj. samo zato što nisu kao oni. Zato Allah Uzvišeni kaže:
"...a oni nisu poslani da ih čuvaju" , tj. griješnici nisu poslani ni zaduženi pratiti i motriti na vjernike.


Modni trend, ismijavanje

Danas su muslimani u boljem materijalnom, kadrovskom i infrastrukturnom položaju. Mada je ekonomska kriza na pomolu, lakše se živi nego što se živjelo u vrijeme naših pradjedova. Džamije su nam prostrane, moderne, a kadrovski smo toliko ojačani da više nije problem prevesti sa arapskog, perzijskog, turskog, engleskog, bilo koje djelo. Što se tiče moralnog aspekta nismo mnogo napredovali. Imamo svega a oči su nam gladne, zdravstvo je dobro a bolesna nam je duša, svoj hljeb jedemo a tuđu brigu vodimo, ulemu pred njima hvalimo a iza leđa ih ogovaramo i hulimo. U svakom džematu postoji 'ekspertni' tim za ismijavanje i huljenje vjernika a prednjači se u ogovaranju i hrdanju imama.

Biće pitanja i kajanja

Da ogovaranje i ismijavanje vjerika nije bezazlena stvar, svjedoči Uzvišeni Allah dž.š. , svjedoči i prijeti riječima:
"Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite! Kad su neki robovi Moji govorili: 'Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj se, jer Ti si najmilostiviji, vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali.' Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, postigli ono što su željeli." (23:108-111)


Trpiti nije lahko ali slast dolazi na kraju

Poslije teškog posla na njivi, oranja, ravnjanja, sitnjenja zemlje, sijanja i okopavanja slijedi berba i žetva. Isto je tako sa svim trudbenicima počevši od  škole, preduzeća i svakodnevnog života. Trud se na kraju isplati a teškoće se nagrade i nestanu sa osmijehom nakon primljene nagradeFe Inne meal usri jusrenInne meal usri jusra. "Ta, zaista, s mukom je last, zaista, s mukom je last!" Uzvišeni, dakle, kaže da je s mukom last, a zatim to, ponovno, potvrđuje. Ibn Ebi-Hatim od Aiza ibn Šurejha prenosi da je rekao: "Čuo sam Enesa ibn Malika da je rekao: 'Vjerovjesnik je jednom prilikom sjedio naspram jednog kamena i rekao: 'Kad bi muka došla i ušla u ovaj kamen, za njom bi došla i ušla last da je iz njega istjera.'"


Zato Uzvišeni kaže: "Danas", tj. na Sudnjem danu, "...oni će koji su vjerovali, nevjernicima se podsmijavati", tj. zato što su se ovi njima ismijavali. "...sa divana će gledati", tj. u Allaha, dž.š., iako su nevjernici tvrdili da su ovi zalutali. Naprotiv, oni nisu zalutali, nego su Allahu bliski prijatelji koji će u svoga Gospodara, u kući Njegove plemenitosti, gledati.

Dušmane i one koji ismijavaju i ponižavaju vjernike prepuštamo Allahu dž.š.

"...da li su nevjernici nagrađeni za ono što su radili!?", tj. jesu li nevjernici nagrađeni (kažnjeni) za omalovažavanje vjernika prilikom susreta s njima, ili ne? Jesu, kažnjeni su punom mjerom, kako su i zaslužili!

Uzvišeni Allahu, udruži nas sa čestitim vjernicima  pa da do kraja svoga života tebi istinski robujemo a udalji nas od prelivoda, munafika i lažljivaca. Amin!

Nema komentara:

Objavi komentar