NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI

NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI
četvrtak, 13. listopada 2011.

Jedan poznati govornik, svoj seminar je započeo tako, što je u ruci držao novčanicu od 100 evra.
U dvorani, koja je bila prepuna ljudi, upitao je:
Ko od vas iskreno želi da dobije ovu novčanicu?
Ruke su se počele dizati u vazduh. On je pak rekao: Pre nego vam dam ovu novčanicu, dozvolite mi da napravim sledeće.
Pritom je izgužvao novčanicu i onda je ponovo digao u vazduh.

Upitao je: - Ko sada od vas želi ovu novčanicu?
Međutim ruke su još uvek bile u vazduhu.
- A šta ako napravim ovo? - bacio je novčanicu na pod i počeo je da je gazi i da skače po njoj, a potom je pokupio tako izgužvanu, izgaženu i uprljanu.
- Ko je od vas još uvek želi?!
Ruke su još uvijek bile u vazduhu.
- Prijatelji moji, danas smo naučili veoma dragocenu lekciju, rekao je: Bez obzira šta napravim sa novčanicom, još uvek je želite, jer ona nije izgubila svoju vrednost.
Još uvek je vredna 100 evra, zar ne?!
Isto tako i u životu mnogo puta padnemo, budemo izgužvani, izgaženi, povređeni i na tlu u prljavštini.
Međutim, nezavisno od toga šta se dogodilo ili šta će se dogoditi sa nama, nikada nećemo izgubiti našu istinskuvrednost.

Uprljani ili čisti, izgužvani ili potpuno izglancani, još uvijek ste neprocenjivi… posebno za one koji vas vole.


Veličina vašeg života ne izvire iz toga, šta napravimo, ili koga poznajemo, već iz toga ko smo!

Nema komentara:

Objavi komentar