NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI

NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI
ponedjeljak, 3. listopada 2011.


OTROV I PROTIV-OTROV: Da li je ihlas naš fundament?

Postoji zastrašujući hadis o učenjaku, šehidu i dobrotvoru na Sudnjem danu. Svaki od njih je očekivao da uđe u Džennet zbog dobrih djela koje su uradili. Umjesto toga, poslani su u Vatru, jer su njihova djela bila urađena s namjerom da se svide ljudima, a ne u ime Allaha, dž.š. Željeli su da ih ljudi vide da rade dobro, jer su tražili pohvale ljudi.

Šta je ihlas?


Ihlas znači raditi sve, izvana i iznutra, samo zbog zadovoljstva Allaha, dž.š. Znači da se zaborave oči ljudi, i da li oni vide naša djela ili ne, i da nam jedina stvar na umu bude da nas Allah posmatra. U vezi s ovim u Kur´anu postoje prelijepi ajeti u kojima Allah, dž.š., opisuje čestite:


“Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti, i hranu su davali - mada su je i sami željeli - siromahu i siročetu i sužnju. ´Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!´”(El-Insan, 7-9)


Imam Gazali je rekao da ukoliko želiš da znaš da li je nešto što si uradio samo u ime Allaha, trebaš pratiti svoju reakciju kad se neko prema tebi ponese nezahvalno. Da li se osjećaš poput pravednika, kao da si nekome učinio uslugu? Da li osjećaš ljutnju jer nisu cijenili tvoj rad? Ako je odgovor pozitivan, ne mora značiti da je tvoj rad bio u cilju hvalisanja, ali ukazuje na činjenicu da nije urađen samo u ime Allaha, dž.š, jer, najmanje što si očekivao je bilo priznanje i poštovanje od osobe kojoj si učinio nešto dobro.


Svi znamo za poznatu priču o prostitutki kojoj je darovan Džennet jer je napojila psa, ali zbog čega je ona zapravo ušla u Džennet? Je li to bilo samo djelo? Ne može biti, jer, kao što smo već spomenuli, ima učenjaka, šehida i dobrotvora koji će biti poslani u Vatru jer nisu bili iskreni. Ali ona je pomogla psu samo u ime Allaha, dž.š. Pogledajmo kako naše namjere uzdižu naša djela. Zbog toga su učeni ljudi rekli da je najznačajniji dio obožavanja obažavanje srca, tj. da osnovni podsticaj za naša dobra djela bude želja da Allah s nama bude zadovoljan.


Ovo je usko povezano s ihsanom, obožavanjem Allaha, dž.š., kao da ga vidimo i sa mišlju da On nas vidi.


Hurrem Murad kaže da su „svrha i namjera poput duše u tijelu ili unutrašnje moći nekog sjemena. Mnoga sjemena izgledaju slično, ali kad počnu da rastu i daju plodove, njihove razlike postaju vidljive. Što je motiv čistiji i plemenitiji, veća je vrijednost i plod naših napora.“


Ihlas je temelj za sva djela koja radimo – ukoliko su temelji loši, onda se čitava zgrada može lahko srušiti.


Da li se ovo odnosi samo na konkretna djela iz pobožnosti ili se može primijeniti na svakodnevne navike?


Allah, dž.š., u Kur´anu kaže: „Reci: ´Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.´” (El-An´am, 162)


Ovaj ajet nam govori da svako djelo može biti u ime Allaha. Štaviše, Hurrem Murad nas podsjeća na jednu ključnu stvar. On kaže:


“Ljudi imaju naviku da svoja djela dijele u ona koja su ovosvjetska i ona koja su religijska. Međutim, imajte na umu da su „religijska“ samo ona djela koja su učinjena u ime Allaha. Sve što je učinjeno u nečije drugo, a ne Božije ime, koliko god izgledalo „religijski“, je djelo od ovog svijeta... Ako neko zaradi hiljade funti da bi izdržavao svoju porodicu i da bi to potrošio na Allahovom putu, to je onda visoko duhovni čin.“


Čak i tvoj san može biti u ime Allaha, dž.š.: Ukoliko kažeš da ćeš spavati u određeno vrijeme da bi mogao ustati na sabah-namaz, onda je tvoj san u ime Allaha, dž.š. Zamisli da dobivaš nagradu za 6-8 sati spavanja!

Važnost ihlasa


Allah, dž.š., kaže u Kur´anu:


“A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju.” (El-Bejjina, 5)


Ako pogledamo priču o Jusufu, a.s., vidjet ćemo da je ihlas bilo to što ga je spasilo. Allah, dž.š. ga opisuje u suri “Jusuf”:


“I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od Gospodara svoga nije opomenu ugledao - tako bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio Naš iskreni rob.” (Jusuf, 24)


Neka je slavljen Allah. Štaviše, šejtan može doprijeti do svih ljudi osim onih koji imaju ihlas.


Allah nam kaže u Kur´anu:


"Gospodaru moj," - reče -, "zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudit ću se da ih sve zavedem, osim među njima Tvojih robova iskrenih." (El-Hidžr, 39-40)


Ovo nas treba podsjetiti i na ono što je Poslanik, s.a.v.s., rekao o Omeru, r.a.: da je šejtan izbjegavao put kojim je išao Omer, r.a., jer ga se plašio. Zamislimo da budemo na tom nivou!


Što je ihlas upotpunjeniji, osoba je čestitija. Mi smo skloni činjenju grešaka, i ponekad ćemo vidjeti da su nam namjere izmiješane; ponekad se čini da nema nikakve vidljive namjere iza nekog našeg djela. Zato se moramo truditi da budemo od iskrenih. Sve dok sebe podsjećamo da radimo stvari u ime Allaha, i za to ćemo ako Bog da imati nagradu.


Ne trebamo očajavati i zapadati u paranoju. Amr ibn el-Aas prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Čovjek iz mog ummeta će biti pozvan u prisustvu svih stvorenja na Sudnjem danu. Devedeset devet zapisa (njegovih djela) će biti odmotano, a svaki će se prostirati u daljinu koliko oko može vidjeti. Zatim će biti pitan: ´Da li poričeš ijedno od ovih djela?´ On će odgovoriti:´Ne, Gospodaru.´ Zatim će biti pitan: ´Imaš li ikakvo opravdanje ili ikakvo dobro djelo?´ Čovjek će reći:´Nemam.´ Bit će mu rečeno: ´Da, imaš nekih dobrih djela. Nikakva nepravda te neće zadesiti.´ Zatim će mu biti pokazana kartica. Na njoj će pisati: La ilahe illallah, Muhammedun resullulah.´ On će reći:´ Allahu, kakve su ovo kartice i spisi?´ Bit će mu rečeno: ´Nikakva nepravda te neće zadesiti.´ Devedeset devet zapisa će zatim biti stavljeno na jedan tas vage, a kartica na drugi. Zatim će kartica pretegnuti nad zapisima.´“ (Tirmizi)


Ovo je zbog njegove iskrenosti u riječima La ilahe illallah – nema drugog boga osim Allaha.


Tajne ihlasa


Ihlas je nešto što Allah stavlja u srce robova koji to traže. Šejh Omer Abdul-Kafi je rekao da postoje tri tajne ihlasa:


1. Rob koji posjeduje ihlas ne gleda u ihlas, jer bi ga to učinilo arogantnim. Naprimjer, ako se molimo u nekoj maloj sobi gdje nas niko ne može vidjeti i zbog toga se osjećamo boljima od drugih jer „očigledno“ posjedujemo ihlas, upast ćemu u zamku arogancije. Na kraju, uspjeh dolazi samo od Allaha, dž.š.

2. Ihlas je između roba i Njegovog Gospodara; čak ni meleci ne zapisuju ihlas jer ne znaju za to. Odraz ovoga vidimo u već spominjanoj priči o šehidu, učenjaku i dobrotvoru – meleci su zapisali dobro koje su oni uradili, ali Allah, dž.š., je bio taj koji je obznanio njihove prave namjere.

3. Šejtan ne može doprijeti do tebe ako posjeduješ ihlas.


Primjeri onih koji su imali ihlas


Divan primjer imamo u Merjem:


„Kada Imranova žena reče: "Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!" (El-Imran, 35)


Ona je imala predivan privatni razgovor s Allahom, dž.š. Rekla mu je da je dijete koje nosi u svojoj utrobi samo za Njega. Ona će ga podići na Allahovom putu, da dijete bude Allahov rob, a jedini motiv joj je bio Allahovo zadovoljstvo. I zbog tog iskrenog razgovora, Allah je nagradio time da je ona jedna od najboljih žena: Merjem, koja je Božijom milošću ispunila zavjet svoje majke.


Još jedan primjer je Halid ibn Velid, r.a. Omer, r.a., ga je sklonio s pozicije komandanta vojske. Zamisli da si na čelu neke omladinske organizacije, kapetan sportskog tima ili direktor neke kompanije. Najednom dolazi do promjene u upravi – ti si smijenjen sa svoje pozicije i pomjeren na mjesto običnog člana ili zaposlenika. Kako bi reagovao? Kako bi to utjecalo na tvoj posao? Umjesto da je bio uvrijeđen i da se odbio boriti, Halid se borio čak i sa više žestine. Kad su ga upitali za razlog, on je odgovorio: ´Borim se za Allaha, a ne za Omera.´ Želio se uvjeriti da se ne bori naporno zato što je na posebnom položaju, već da se na svakom položaju bori u ime Allaha, dž.š.


Na kraju, da nam Allah, dž.š., pomogne da dostigenmo ihlas.

Napomena: Hadisi su prevedeni s engleskog, a ne s originalnog arapskog jezika.

Nema komentara:

Objavi komentar