NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI

NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI
petak, 21. listopada 2011.


ZAŠTO SU MUSLIMANI PODJELJENI NA SEKTE I RAZLICITE PRAVNE SKOLE????

Ako svi muslimani na svijetu vjeruju u jedan te isti Kur'an, otkud ovoliki broj sekti i razlicitih pravnih skola u islamu?????????

Muslimani bi trebali biti jedinstveni!!!!!!!!
Cinjenica je da muslimani danas podijeljeni po raznim kriterijima. Tragedija je u tome sto u islamu za tu podjelu uopce ne postoji osnova. Islam promovira cvrsto jedinstvo medju njegovim sljedbenicima. Casni Kur'an kaze:"Svi se cvrsto drzite za Allahovo uzeta i ne razjedinjujte se!"(Alu Imran, 103)
  Koje to uze koje se spominje u ovom ajetu? To je Casni Kur'an! Kur'an je uze za koje se trebaju drzati svi pripadnici islama. Spomenuti ajet istice jos jednu napomenu. Osim drzanja za Allahovo uze, napominje se "ne razjedinjujte se!" Na drugom mjestu, Casni Kur'an kaze: "O vjernici pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku. (En Nisa, 59)
  Svi muslimani moraju slijediti Casni Kur'an i vjerodostojne Poslanikove hadise i niposto se ne smiju razjedinjavati...

Sekte i izdvajanja su islamom zabranjeni...
Casni Kur'an kaze: "Tebe se nista ne ticu oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke podijelili, Allah ce se za njih pobrinuti. On ce ih o onome sto su radili obavijestiti. (El-En'am, 159)
    U ovom ajetu Uzviseni Allah nam naredjuje da se ogradimo od onih koji ovu vjeru dijele na sekte. Medjutim, kada danas upitate bilo kojeg muslimana Ko si? - On ce reci : Ja sam sunnija ili Ja sam sija. Neki sebe zovu hanefijama, neki safijama, neki hambelijama. Ima onih koji se svrstavaju u deobandije iili u barlevije!

Nas Poslanik je bio musliman!

Ako vas bilo ko upita: Ko si ti?, odgovorite: Ja sam musliman, a nisam ni hanefija ni safija! Casni Kur'an kaze: "A ko govori ljepse od onoga koji poziva Allaha, koji dobra djela cini i koji govori: "Ja sam, doista musliman!" (Fussilet,33)
  Ovdje nam Kur'an jasno porucuje da se moramo deklarirati samo kao muslimani.
  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je izdiktirao pisma koja su bila namijenjena nemuslimanskim vladarima, u kojima ih poziva da prihvate islam. U tim pismima spomenuo je Kur'anski ajet:
Reci:"O sljedbenici Knjige, dodjite da se okupimo oko rijeci, i nama i vama zajednicke, da nikoga osim Allaha ne obozavamo, da Mu nista ne pridruzujemo, i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne smatramo!" Pa, ako se oni okrenu, vi recite:"Budite svjedoci da smo mi muslimani!"(Alu Imran, 64)

Postujte sve velike islamske ucenjake!

Moramo postovati sve velike islamske ucenjake, medju koje spadaju cetiri imama: Ebu Hanife, Safija, Malik i Ahmed ibn Hanbel, neka je Allahov rahmet na sve njih. To su bili veliki islamski ucenjaci. Nije nikakav problem ako neko slijedi misljenja imama Ebu Hanife ili imama Safije, ali ako vas neko upita Ko si?-jedini odgovor koji je ispravan jeste: Ja sam musliman.
  Neko ce doci sa protiv argumentom koristeci hadis kojeg biljezi Ebu Davud u Sunnenu, hadis broj 4579, u kome stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:"Moj ummet ce se podijeliti na 73 sekte." Ovaj hadis nas samo obavjestava o onome sto ce se desiti u buducnosti. Ovo niposto ne znaci da nam je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, porucio da bismo trebali raditi na tome da postignemo podjelu ummeta na 73 sekte! Casni Kur'an nam izricito zabranjuje odvajanje u sekte. Oni koji iskreno slijede Kur'an i vjerodostojni hadis i ne dijele se na sekte, na Pravom su putu. U Tirmizijinoj zbirci hadisa, hadis broj 171, stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:
  "Podijelit ce se moj ummet na 73 skupine, sve ce u Dzehennem osim jedne!" Ashabi su upitali Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koja ce to skupina bit, a on je odgovorio:"To je skupina koja slijedi ono na cemu smo ja i moji ashabi."

  Casni Kur'an na nekoliko mjesta ponavlja naredbu:"Pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku!"
Pravi musliman slijedi samo casni Kur'an i sahih-hadis. Mozete slijediti misljenje bilo kog ucenjaka, sve dokle su mu misljenja bazirana na Kur'anu i vjerodostojnog hadisa, takva misljenja nemaju tezinu, bez obzira koliko ucen bio onaj koji ih iznosi.

KADA BI SVI MUSLIMANI SA RAZUMJEVANJEM PROCITALI KUR'AN I PROUCILI SAHIH-HADISE, ALLAHOVOM VOLJOM, OVAJ UMMET BI BIO JEDINSTVEN I VECINA NASIH RAZLIKA BI NESTALO.... 

Nema komentara:

Objavi komentar