NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI

NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI
srijeda, 28. rujna 2011.


Zgražavam se nad providnošću stoljećima kovanih istrebljivačkih planova, pred lakomislenošću ubica koji misle da je sva snaga, u snazi eksplozivnog čelika..Ovo je simbolika mojih suza, ne pred voljom Uzvišenog, nego drkošću i surovošću naroda prokletog!
 —

Nema komentara:

Objavi komentar