NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI

NIKADA NE ZABORAVI GENOCID I HOLOKAUST U BOSNI I SREBRENICI
nedjelja, 9. listopada 2011.

Što sam bivao stariji, sve
manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije
sam shvatao gdje treba tražiti prave izvore radosti i smisla.
Naučio sam da biti voljen ne znači
ništa, a da je voljeti sve, da je sposobnost da osjećamo, ono što daje
vrijednost i i ljepotu našem postojanju. Gdje god bi se na zemlji pojavilo ono
što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija. Novac nije ništa, moć
nije ništa. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesrećni. Ljepota nije ništa,
vidio sam lijepe muškarce i lijepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj
ljepoti. Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako osjeća; bilo je
bolesnika punih volje za životom koji su je njegovali do samog kraja i bilo je
zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje.
Ali sreća je uvek bila tamo
gdje je neko umio da voli i živio za svoja osjećanja; ako ih je njegovao, ako ih
nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Ljepota ne pruža
radost onome ko je posjeduje, već onome ko umije da je voli i da joj se
divi…

Nema komentara:

Objavi komentar